עורך כאן הסכתים.

ממגישי "שיר אחד"

רום אטיק

הסכתים (פודקאסטים)

שלושים, שישים, תשעים

נעמי יצחייק

רצפה חלקה

יפעת גלעדי

עלמה וטוסט - הולכים לאיבוד

ארז כהן

איזה מין מגדר

מאיה אשר

היוצרים של רום

מאיה קוסובר

kanyo@kan.org.il

סינמטק ירושלים, דרך חברון 11 ירושלים

כאן יוצרים בירושלים: לוגו הרשות לפיתוח ירושלים
לוגו כאן תאגיד השידור הישראלי
כאן יוצרים בירושלים: לוגו המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים