עורך כאן הסכתים.

ממגישי "שיר אחד"

רום אטיק

הסכתים (פודקאסטים)

שלושים, שישים, תשעים

נעמי יצחייק

רצפה חלקה

יפעת גלעדי

עלמה וטוסט - הולכים לאיבוד

ארז כהן

איזה מין מגדר

מאיה אשר

היוצרים של רום